Ski Turnhall er i rute igjen!

Og ikke bare er den i rute, den er på Doffin! «Hva eller hvem er denne Doffin?» spør du kanskje. Nei, det er ikke nevøen til Donald som har blitt feilstavet, det er «Database for offentlige innkjøp». Og her havner det meste av innkjøp av en viss størrelse enten det er stat, fylke eller kommune som vil anskaffe seg noe flunkende nytt. Det er et svært viktig steg i prosessen før byggingen starter og innebærer store forpliktelser.

Eller for å si det på vanlig norsk: «HIPP HURRA!».

Det er ikke til å stikke under en stol at det har vært noen skjær i sjøen for turnhallprosjektet, også etter at pengene ble bevilget av vår kjære kommune. Med slike investeringer er det alltid noen som ønsker å dra litt i prosjektet for at det skal dreies i en eller annen retning, som ønsker å få mer ut av pengene eller mer ut av kommunen. Prosjektet måtte også ha en ekstra runde i kommunestyret i forbindelse med alternative måter å bygge på. Tegninger av hallen ble da gjort tilgjengelige på Ski kommunes hjemmesider. De mest nervøse av oss gruet oss for eventuelle nye runder, men kunne puste lettet ut da det ble gitt klarsignal til å fortsette som tidligere. Politikerne var grundige og kritiske, akkurat som de skal være, men fikk de svar de hadde behov for og løftet prosjektet videre til neste fase.

Og nå er altså et fullstendig prosjekt beskrevet i detalj fra ytre og indre dimensjoner på alskens rom og tekniske innretninger omtrent ned til hver mutter for festing av apparater og knagger på veggene. Prosjektlederne i Ski kommune har gjort en strålende jobb, og arkitektene hos Jostein Rønsen Arkitekter AS har vært så praktiske, imøtekommende, kreative, krevende og inspirerende som vi bare kunne drømt om.

Hva skjer nå da? Vi håper entreprenørene står i kø for å få lov til å bygge for kommunen vår. Hvis alt går på skinner, er det byggestart tidlig på høsten i år og innflytting på nyåret 2020. Da kan vi slippe til mange flere barn, ungdommer og voksne i lokaler som er spesialbygd for gymnastikk og turn. Matter, trampolinebaner, tumblingbaner og alt vi trenger vil være klart til bruk i det øyeblikket vi går inn i hallen – uten å sjaue i 20-30 minutter.

Og vi skal være klare alle sammen! Trenere, gymnaster og frivillige gleder seg til å kunne ønske velkommen, enten du ønsker å være med og turne eller vil sitte og se på fra tribunene.

Vennlig hilsen,
alle oss i Ski IL Turn