Høstens påmelding

Foreløpig timeplan for høsten er nå tilgjengelig. Justeringer vil kunne forekomme og vil da bli annonsert her på nettsidene og på Facebook. Første justering gjelder GymX Senior Aerobic (korrigert 4. august).

HØSTENS PÅMELDING
Påmelding til høstens partier vil åpne tirsdag 7. august kl. 20:00.

NYE MEDLEMMER
Opprett en profil gjennom påmeldingssiden i god tid. Når påmeldingen åpner, er det førstemann til mølla.

VENTELISTER
Ventelistene slettes før påmeldingen åpner. Har du stått på venteliste, gjelder vanlig påmelding med førstemann til mølla.

PÅMELDT VÅREN 2018
Om du IKKE ønsker å beholde plassen din til høsten, gi beskjed per epost senest fredag 3. august til: gymsal.skiilturn@gmail.com (hvis du har trent i gymsal i vår) eller hallen.skiilturn@gmail.com (hvis du har trent i Skihallen i vår) med fullt navn og fødselsdato.

Hvis alderen din gjør at du bytter fra Foreldre/Barn til Gymlek (3 partier) eller fra Mix 5. klasse til Mix 6.-7. klasse (2 partier), kan du fortelle hvilket parti du ønsker per epost (samme adresser og frister som frasigelse av plass).

Andre som vil beholde plassen sin trenger ikke foreta noe som helst da dette går automatisk i høst.

KONKURRANSEPARTIER
Egen informasjon gis til konkurranseutøverne.