Påmelding Ski IL Turn, høsten 2020

Vi åpner for påmelding Mandag 10. august kl. 18:00.

Påmeldinger som kommer inn tidligere vil ikke bli lest og slettes. 

Høstens timeplan: 
https://skiilturn.no/melddegpa/timeplan-hosten-2020/ 

Påmelding sendes på e-post til:
medlem.skiturn@hotmail.com 

Emnelinjen skal inneholde:
Navn på utøver og ønsket parti 

Tekst i e-post: 
———————————————————————-
Navn på utøver 
Fødselsdato 
Adresse 
Postnummer og sted 

Telefon (for barn: mor/far/foresatt mobil) 
e-postadresse (for barn: mor/far/foresatt) 
Fullt navn mor/far/foresatt ved påmelding av barn inntil 16 år. 

Ønsket parti 
———————————————————————-

Ski IL Turn er i ferd med å legge utøvere inn i nytt medlemssystem da systemet vi har brukt siden 2013 ble lagt ned 30. juni. Det nye systemet er under utvikling og vi er ikke godt nok kjent i det eller stoler helt på innholdet enda. Derfor må vi ta denne høstens påmelding manuelt. 

Utøvere som får tildelt plass eller havner på venteliste vil få link til innmelding sammen med sitt svar. 

Denne mailadressen vil kun ta imot påmeldinger. Andre spørsmål dere måtte ha kan sendes til: skiilturn@gmail.com