Ski turnhall, rutiner ved ankomst

Her er en liten video som viser hvordan man blir tatt imot når man skal trene i Ski turnhall. Trenerne vil hente utøverne ved hovedinngangen slik de har gjort i høst i Skihallen. Derfra tas de til skohylla og videre via oppbevaringsskap til turnhallen eller via garderober til aktivitetsrommet.

Husk at jo bedre du følger treners beskjeder ved ankomst, jo raskere kan du komme i gang og bruke de flotte lokalene!

Ski turnhall, rutiner ved ankomst