Lettelser i smittetiltak for barn og unge

Siste nytt fra regjeringen er at barn og unge under 20 år kan drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter fra 3. februar til 10. februar. Det vil komme utfyllende beskjeder angående avstandsbegrensninger, men det ser ut til at vi kan starte opp partiene igjen fra onsdag 3. februar.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/videreforer-smittetiltak-men-gir-lettelser-for-barn-og-unge/id2830766/