Trening fra onsdag 3. februar

Siste oppdatering fra kommunen sier at vi kan starte opp aktivitet fra onsdag for alle* under 20 år. Det er ikke spesielle krav til avstand mellom utøvere, men vi vil følge gjeldende avtaler om utvidet renhold, separasjon av grupper, minimering av kontakt med mer.

(*) Siden partiene for de aller yngste, Foreldre og barn, også inneholder foreldre, ser vi oss nødt til å avvente oppstart for disse. Vi tar sikte på å komme igang 14. februar med de forbehold vi må ta i disse tider. Hvis vi får dispensasjon fra kommunen eller beskjed om å vente lengre, vil vi informere om dette.