Foreløpig info om Påmelding våren 2022

Vi jobber med timeplanjusteringer og trenerkabal i disse dager. De som allerede har plass på partier i Ski IL Turn vil få tilbud om forhåndspåmelding gjennom Spond når vi er klare. Etter dette vil ordinær påmelding bli gjort tilgjengelig.

Foreløpig estimat er at vi er klare til ordinær påmelding rundt starten av uke 51. Informasjon om når og hvordan man melder seg på vil bli annonsert i god tid på nettsider og Facebook.