Tusen takk for støtten!

Vi ønsker å rette en stor takk til både selgere og kjøpere som bidro til loddsalget vårt gjennom Spond. Økonomisk har dette vært et kjærkomment bidrag, spesielt når vi måtte avlyse juleforestillingen.

Det var med tungt hjerte vi innså at vi ikke kunne gjennomføre juleforestillingen forsvarlig med smittepresset som var. Og nå er smitteverntiltakene skjerpet ytterligere. For treningene betyr innskjerpingene i første omgang begrensninger i partistørrelser for barn og ungdom når vi starter opp igjen etter jul og utsatt oppstart for voksenpartiene. Vi håper selvsagt at tiltakene har den effekten som trengs slik at vi raskt kan komme tilbake til normal aktivitet igjen.

Ta vare på hverandre i tiden som kommer!